วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ติว วิทย์ ม.2
ติว วิทย์ ม.2


สารอาหารและการดำรงชีวิต ชุดที่ 1

ทรู คลังปัญญา

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2
สารอาหารและการดำรงชีวิต ชุดที่ 2

ทรู คลังปัญญา
ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์

ทรู คลังปัญญา


ระบบทางเดินหายใจ ชุดที่ 3


ระบบสืบพันธุ์ ชุดที่ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบต่อมไร้ท่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสงและการเกิดภาพ ชุดที่ 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โลกและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โลกและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 2
 
ทรู คลังปัญญา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น