วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

ติว วิทย์ ม.3
ติว วิทย์ ม.3


ไฟฟ้า ชุดที่ 1


ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ไฟฟ้ากระแสตรง

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3


ตอนที่ 4


ตอนที่ 5


ตอนที่ 6


ตอนที่ 7


ตอนที่ 8


ตอนที่ 9


ตอนที่ 10


ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ไฟฟ้ากระแสตรง


ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3


ตอนที่ 4

ไฟฟ้า ชุดที่ 4 วงจรไฟฟ้า


ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3


ตอนที่ 4ไฟฟ้า ชุดที่ 5 กฏของโอห์ม


ไฟฟ้าชุดที่ 6 ไฟฟ้าสถิต


ไฟฟ้า ชุดที่ 7 พลังงานไฟฟ้า

ตอนที่ 1ตอนที่ 2


ไฟฟ้า ชุดที่ 8 ไฟฟ้ากระแสสลับ


ทรู คลังปัญญา


ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3


ตอนที่ 4


ตอนที่ 5


ตอนที่ 6


ตอนที่ 7


ตอนที่ 8ตอนที่ 9


ตอนที่ 10


ตอนที่ 11


ตอนที่ 12


ตอนที่ 13


ตอนที่ 14


ตอนที่ 15


ตอนที่ 16


ตอนที่ 17


ตอนที่ 18


ตอนที่ 19


ตอนที่ 20


ตอนที่ 21


ตอนที่ 22ตอนที่ 23ตอนที่ 24


ตอนที่ 25


ตอนที่ 26


ตอนที่ 27


ตอนที่ 28


ตอนที่ 29


ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1

ทรู คลังปัญญา

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3


ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2

ทรู คลังปัญญา


ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3


ตอนที่ 4


ตอนที่ 5


ตอนที่ 6


ตอนที่ 7


ตอนที่ 8


ตอนที่ 9


ตอนที่ 10


ตอนที่ 11


ตอนที่ 12พันธุกรรม ชุดที่ 1

สาธิต รามคำแหง


ตอนที่ 1


ตอนที่ 2ตอนที่ 3


ตอนที่ 4


ตอนที่ 5ตอนที่ 6


ตอนที่ 7


ตอนที่ 8


ตอนที่ 9


พันธุกรรม ชุดที่ 2

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3


ตอนที่ 4


ตอนที่ 5


ตอนที่ 6


ตอนที่ 7


ตอนที่ 8


ตอนที่ 9


ตอนที่ 10


ตอนที่ 11


ตอนที่ 12


ตอนที่ 13


ตอนที่ 14


ตอนที่ 15


ตอนที่ 16


ตอนที่ 17ตอนที่ 18


ตอนที่ 19


ตอนที่ 20เอกภพ ชุดที่ 1


ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3


ตอนที่ 4


ตอนที่ 5


ตอนที่ 6


ตอนที่ 7


ตอนที่ 8


ตอนที่ 9


เอกภพ ชุดที่ 2


ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3


ตอนที่ 4


ตอนที่ 5


ตอนที่ 6


ตอนที่ 7


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น