วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ติว สังคมศึกษา 1ติวสังคม 1

ติว สังคม ภาษาไทย อจ.ปิง

คลิกที่นี่

ติว สังคม gat ,o-net,a-net

คลิกที่นี่


แนวข้อสอบ สังคมศึกษา

Tutor channel
สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 2

อจ.ชัย เพิ่มลาภทวี

ภูมิศาสตร์

Tutor channelสังคมศึกษา

ครูป๊อบ

ศาสนา และ การเมืองการปกครอง ชุดที่ 1

สังคมศึกษา

อจ.ชัย เพิ่มลาภทวี

ศาสนา  วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง ชุดที่ 2


ตอนที่ 6

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

ทรู คลังปัญญา

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

ตอนที่ 8 
สังคมศึกษา

เศรษฐศาสตร์

ครูป๊อบตอนที่ 4

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ทรู คลังปัญญา

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

ตอนที่ 8

ตอนที่ 9

ตอนที่ 10

ตอนที่ 11

เศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย

ทรู คลังปัญญา

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค

อจ.มานพ สีเหลือง

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น